Indeksirano v: SCIE - Science Citation Index Expanded, JCR – Journal Citation Reports / Science Edition, ICONDA - The international Construction database, GeoRef
Namen revije ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA je objavljanje kakovostnih teoretičnih člankov z novih pomembnih področij geomehanike in geotehnike, ki bodo dolgoročno vplivali na temeljne in praktične vidike teh področij. Objavljeni so članki s področij: mehanika zemljin in kamnin, inženirska geologija, okoljska geotehnika, geosintetika, geotehnične konstrukcije, numerične in analitične metode, računalniško modeliranje, optimizacija geotehničnih konstrukcij, terenske in laboratorijske preiskave.
  • 1. članek A. Arabaninezhad in A. Fakher Okvir za uporabo metod zanesljivosti pri analizah globokih izkopov v urbanih okoljih Izvedbe globokih izkopov v urbanih območjih povzročajo deformacije na sosednjih konstrukcijah; zato je zelo pomembna ocena zanesljivosti analize deformacij za dejanske projekte globokih izkopov. V tej študiji je predstavljen ...
  • 2. članek J. Zhang in drugi Diametralni cepitveni preizkusi na nenasičeni ekspanzivni zemljini z različno suho gostoto na osnovi optične metode PIV Med natezno trdnostjo zemljin in nastankom razpok obstaja tesna povezava, vendar se odnos med nateznimi napetostmi in specifičnimi deformacijami v celotnem procesu ...
  • 4. članek A. Vakili in drugi Modelni preizkus v majhnem merilu za bočno obnašanje skupine pilotov v silikatnem pesku rahlega gostotnega stanja Za varno in ekonomično zasnovo skupine pilotov so potrebne natančne napovedi odziva obtežba-pomik. Obnašanje vpetih pilotov obremenjenih s prečno obtežbo, se običajno analizira z uporabo Winklerjeve metode ...
  • 5. članek S. Xiao in T. Chen Izboljšana splošna lamelna metoda mejnega ravnovesja za stabilnostne analize pobočij Za tradicionalne lamelne metode mejnega ravnovesja, ki se uporabljajo za analizo stabilnosti pobočij, so za rešitev problema glede medlamelne sile na splošno uvedene nekatere predpostavke. Da bi teoretično zmanjšali napake zaradi teh predpostavk, se glede na statična ravnovesna stanja ...
  • 7. članek M. Y. Fattah in drugi Preiskava nosilnosti konice v modelu skupine pilotov v suhih tleh ob vodoravnem vzbujanju Izveden je bil niz 94 laboratorijskih preizkusov za merjenje odziva temeljenja na pilotih, ki so bili izpostavljeni dinamičnim obtežbam. Osem preizkusov je bilo izvedenih na posamičnem pilotu v suhi zemljini z relativno gostoto ...

Vol. 18
ISSN 1854-0171

  • 3. članek A. C. Taibain in drugi Odvisnost mejne vsebnosti melja od oblike in velikosti delcev za zrnate materiale: pregled z novimi dokazi Mejna vsebnost melja (TSC) je dobro znana kot ključni parameter, ki vpliva na mehanski odziv dvojnih zrnatih sklopov glede značilnosti delcev, namreč velikosti in oblike. V tem okviru se TSC določi na podlagi različnih ...
  • 6. članek A. R. Mazaheri in drugi Dinamična analiza zemeljske pregrade z uporabo numerične metode: študija primera zemeljske pregrade Doyraj Eno najbolj zapletenih vprašanj na področju zemljinskih konstrukcij predstavlja natančna študija odziva zemeljskih pregrad na potres. V tej raziskavi je bila izvedena dinamična analiza konstrukcije zemeljske pregrade ...