Indeksirano v: SCIE - Science Citation Index Expanded, JCR – Journal Citation Reports / Science Edition, ICONDA - The international Construction database, GeoRef
Namen revije ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA je objavljanje kakovostnih teoretičnih člankov z novih pomembnih področij geomehanike in geotehnike, ki bodo dolgoročno vplivali na temeljne in praktične vidike teh področij. Objavljeni so članki s področij: mehanika zemljin in kamnin, inženirska geologija, okoljska geotehnika, geosintetika, geotehnične konstrukcije, numerične in analitične metode, računalniško modeliranje, optimizacija geotehničnih konstrukcij, terenske in laboratorijske preiskave.
  • 1. članek H. Zhang in drugi Analiza razmika med piloti iz zagatnic in zemeljskega tlaka na podlagi modela zemljinskega prostorskega ločnega učinka Zemljinski ločni učinek v tleh je pomembna predpostavka, pri kateri lahko piloti iz zagatnic izkazujejo močno sposobnost podpiranja. Predhodno ...
  • 2. članek P. S. Öztürk Kardoğan in drugi Analiza stabilnosti plazu, ki temelji na analizi mejnega ravnotežja, študija primera Plazovi so naravne nesreče, ki jih v naravi pogosto opazimo. Ker močno poškodujejo inženirske konstrukcije, kot so jezovi, avtoceste, železnice, cevovodi in zgradbe, na splošno povzročajo škodo na premoženju ali celo izgubo življenj. Da bi ublažili ...
  • 4. članek S. H. Ali Shah in drugi Predviden vpliv preperevanja na primernost granita za stabilizacijo gline Predstavljena študija obravnava možen vpliv preperevanja na učinkovitost granita kot stabilizatorja za glinene zemljine. Iz okrožja Mansehra (Hazara, Pakistan) smo pridobili vzorec glinene zemljine in določili njeno sestavo. Vzorec je sestavljen iz ...
  • 5. članek B. Ozdemir in Z. N. Kurt Albayrak Trdnost in lastnosti zamrzovanja in odmrzovanja gline z dodano pšenično slamo Za izboljšanje geotehničnih lastnosti glinenih tal se uporabljajo različne metode. Ena od teh metod za izboljšanje lastnosti tal, kot so nabrekanje, posedanje, prepustnost in trdnost je z dodajanjem različnih dodatkov v glineno zemljino. Dodatki za izboljšanje gline, so lahko ...
  • 7. članek K. B. Bozdogan in M. Mahmudi Izračun osnovne naravne frekvence podpornih zidov, vključno z učinki strižne deformacije V tej študiji sta bila predlagana dva analitična pristopa za določitev osnovnih naravnih frekvenc podpornih zidov. Pri prvi metodi se upošteva učinek tal z vzmetmi, pri drugi metodi pa se učinek tal obravnava kot neprekinjen medij. Za pripravo ...

Vol. 19
ISSN 1854-0171

  • 3. članek M. Kamalzare in drugi Potresna ocena sistemov nasipov v južni Kaliforniji Nasipi ščitijo kmetijska zemljišča in mestna območja pred pogostimi poplavami in naravnimi nesrečami. So inženirski objekti, ki jih je treba skrbno načrtovati in zelo dobro vzdrževati. Inženirski korpus ameriške vojske je zvezna agencija v okviru ...
  • 6. članek L. Zhou in Y. Zhao Učinki nezanesljivosti hidravličnih lastnosti na analize pronicanja infiltracije deževnice Znano je, da je infiltracija deževnice ključni dejavnik za oceno stabilnosti pobočij, ki jih povzročajo padavine. Količina infiltracije deževnice je odvisna od dejavnikov, kot so intenzivnost padavin, trajanje padavin, geometrija pobočja, hidravlične ...